כחלק משירותי הסוכנות הקמנו דף אינטרנט אשר מאגד ומסביר את נהלי הגשת תביעה ותנאי הפוליסה לביטוח תאונות אישיות תלמידים תשע"ז.

באתר ניתן מידע בנושא:

  • נוהל הגשת תביעה
  • הדפסת מסמכי הגשת תביעת ביטוח
  • העתקים של תנאי הפוליסה
  • מספרי טלפון ודרכי משלוח

להלן כתובת דף האינטרנט: http://goo.gl/FaFzdI