מידע בנוגע להקלות בפעילות עסקית במסגרת תקנות החירום"התו הסגול"

במסגרת תיקון לתקנות החירום שנועד להקל על הגבלת פעילות של בעלי העסקים, נקבעו הוראות בדבר "התו הסגול" שמטרתו לאפשר פתיחה של בתי עסק, בכפוף לסוג העסק והמגבלות שפורטו בתקנות.

בכפוף לעמידת בתנאי התו הסגול - העסקים יוכלו להמשיך פעילותם כולל משלוחים וקבלת קהל.

בטרם התחלת פעילותו של עסק, בעל העסק נדרש לחתום על הצהרה בדבר עמידתו בתנאים שנקבעו בתקנות ולהגישו לאחראי רישוי עסקים במועצה או למחלקת הפיקוח.

התצהיר מצורף למסמך זה. ניתן להגישו גם באופן מקוון באתר משרד הכלכלה בכתובת:

https://govforms.gov.il/mw/forms/[email protected]

יודגש כי חובה על מחזיק או מפעיל של עסק הפתוח לציבור, למנוע הכנסת אדם לעסק שאינו חובש מסיכה, לא להעניק שירות לאדם שאינו חובש מסיכה, לתלות מודעות במקום בולט לעין בעסק ובכלל זה בכניסה אליו בדבר חובת חבישת מסיכה בתוך העסק.

עסקים/פעילות אסורה – דיסקוטק, בר, פאב, אולם אירועים, בריכת שחייה (למעט אימון ספורטאי מקצועי או טיפול במים), פארק מים, בית מרחץ, בית קולנוע, תיאטרון, מוזאון ומוסד תרבות אחר, פארק שעשועים, לונה פארק, גני שעשועים ומיתקני שעשועים המצויים בשטח ציבורי (למעט מתקני כושר במרחב הציבורי), מקום לעריכת מופעים וירידים, כלי שיט ציבורי, רכבל ומקום שיש בו אטרקציה תיירותית.

כמו כן, חוף ים אזור בפעילות, אלא אם כן המקום נמצא במרחק של 100 מטרים ממקום המגורים, ואולם מותר מעבר בחוף הים לצורך פעילות ספורט בים.

על מנת לקבל את התו הסגול, על בעל העסק לעמוד, בין היתר, בתנאים הבאים:

  1. מינוי "ממונה על ענייני קורונה" בעסק- בעל העסק ימנה מבין עובדיו, עובד שיהיה אחראי על ביצוע הפעולות המפורטות מטה.
  2. חובה לתשאל כל לקוח למצב בריאותו (שיעול או שהייה בקרב חולה קורונה במהלך השבועיים האחרונים).
  3. מדידת חום באמצעי שאינו פולשני.
  4. יש להקים מחיצה פיסית בין המוכר לקונה.
  5. יש לשמור על משמרות עבודה קבועות לעובדים.
  6. סימון מקומות לעמידה באזור הקופות הרושמות ובאזור שבו יש תור.
  7. הצבת שילוט במקום בולט לעין, לעניין שמירה על מרחק כאמור.
  8. חובה לחטא את סביבת החנות באופן תדיר. יש להקפיד על שמירת כללי היגיינה על ידי העובדים לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים בעסק, באופן תדיר.
  9. יש לאפשר כניסה של 2 לקוחות בלבד עבור כל קופה רושמת (בחנות שגודלה מעל 100 מ"ר, תתאפשר כניסה של 4 לקוחות לכל קופה רושמת).
  10. מעבר אמצעי תשלום יתבצע ללא חתימה על ספח האשראי.

פרטים מלאים בדבר התו הסגול כולל תנאים ספציפיים לסוגי העסקים השונים (קהלת קהל, תעשיה ומשרדים, חנויות למכירת מזון/בית מרקחת/אופטיקה, מספרות וטיפולי יופי, מכון כושר וסטודיו), ניתן למצוא באתר משרד הכלכלה בלינק: https://govextra.gov.il/economy-tavsagol/

הפעלה של עסק בניגוד לאמור בתקנות תחשב כעבירה פלילית וכן כעבירה מנהלית שניתן להטיל בגינה קנס.

הפיקוח של המועצה יעבור בימים הקרובים בעסקים ברחבי המועצה ויפקח על עמידת העסק בתנאי התו הסגול.

על ידי שיתוף פעולה ננצח את הקורונה!

בברכה,

מחלקת הפיקוח, המועצה האזורית גן רווה

לצפייה בהצהרה לחץ כאן