שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז: מכרז כ"א מס' 21/2021: קצין בטיחות בתעבורה קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 31/08/2021 תאריך סגירת המכרז: 19/10/2021

עבור לארכיון המכרזים