דלג לתוכן העמוד

ועדות המועצה 2014

 • ועדת חינוך:
  • שייקה בילו - יו"ר
  • ווגה עדי
  • יוסי דוד
  • רויטל בודניצקי
  • גלעד בכר
 • ועדת פיטורין וכ"א:
  • שלמה אלימלך- יו"ר
  • פרקר רן
  • משה מאיר
  • יצחק סמינה
 • ועדה לאיכות הסביבה:
  • אריאל עשירי- יו"ר
  • מלניק דביר
  • נועם אוקס
 • ועדת מכרזים:
  • יוסי דוד- יו"ר
  • נועם שפר
  • אריאל עשירי
 • ועדת נוער וספורט:
  • שייקה בילו - יו"ר
  • מלניק דביר
  • תומר עזריה
  • מיכאל גוטליב
 • ועדת הנחות:
  • גיורא - יו"ר
  • אידה אוהר
  • פלורה לוי
  • יועצת משפטית
  • נועם אוקס
  • נועם שפר
 • ועדת קניות (רכש ובלאי):
  • דודו שוסיוב- יו"ר
  • שלמה אלימלך
  • אידה אוהב (גזברית)
 • ועדת תמרור:
  • שלמה אלימלך - יו"ר
  • תומר עזריה
  • יצחק סמינה
 • ועדת ביטחון:
  • דודו שוסיוב- יו"ר
  • שלמה אלימלך
  • רן פרקר
  • תומר עזריה
  • אריאל עשירי
 • ועדה חקלאית:
  • גיורא טלמור - יו"ר
  • רפי כהן
  • תומר עזריה
 • ועדת מלגות:
  • משה מאיר- יו"ר
  • נועם אוקס
  • גיורא טלמור
 • ועדת ביקורת:
  • פרקר רן- יו"ר
  • נועם שפר
  • דביר מלניק
 • ועדת מלח:
  • שלמה אלימלך- יו"ר
  • דודו שוסיוב
  • רן פרקר
  • תומר עזריה
  • יצחק סמינה
 • ועדת ערר:
  • עו"ד משה אביטן - יו"ר
  • פרנס יעקב
  • דלית פרימו
 • ועדה לטיפול מיגור נגע הסמים:
  • רפי כהן - יו"ר
  • פלורה לוי
  • מיכאל גוטליב
 • ועדת הנהלה:
  • שלמה אלימלך
  • משה מאיר
  • גיורא טלמור
  • נועם אוקס
  • עדי וגה