פעילות משרדי המועצה בשבוע הבא

תושבים יקרים !

הננו להודיעכם כי ביום ראשון 11.8.19  תשעה באב משרדי המועצה יהיו סגורים.

משרדי המועצה יהיו פתוחים ביום שני  12.8.19 ובמהלך השבוע  במתכונת חלקית העובדים בחופשה מרוכזת.

אין קבלת קהל

בברכה
שלמה אלימלך
ראש  המועצה
ועובדי  המועצה