שינוי מקור מים

בהתאם להנחיות התפעול של רשות המים, תתוגבר אספקת מי כנרת מסוננים למוביל הארצי דרך מתקן הסינון המרכזי באשכול מתאריך 5 בפברואר 2020 עד לחודש מאי 2020.
בעקבות שינוי זה, מקורות המים אליכם יהיו שילוב של מי כנרת מסוננים, מים מותפלים ומים מקידוחי מי-תהום מקומיים, ביחסים משתנים.
בעקבות השינוי בתמהיל מקורות המים עשויים להתרחש שינויים בטעם, ריח, ואף עליה ברמת האבנית במים המסופקים.
נבקש להדגיש, כי המים המסופקים על-ידינו, בכל משטר הפעלה, עומדים בתקנות בריאות העם למי שתייה ונמצאים בבקרה של חברת מקורות ושל משרד הבריאות
במידה ואתם ספקי מים המספקים מים לאחרים, אנו ממליצים שתעבירו תוכן הודעה זו לתושבים ולצרכנים להם אתם מספקים מים. לחקלאים מומלץ להתייעץ עם מדריכי משרד החקלאות.
במידה ומתקבלות תלונות חריגות על איכות המים, מעבר לאלה שצוינו בסעיף 3 ,אבקש ליידע את חברת מקורות ואת משרד הבריאות.
.במידה ויהיה שינוי מהותי בהנחיות תפעול המערכת, תשלח הודעה נוספת