בפורים הספרייה תהיה סגורה

לתשומת לב הקוראים

 

בימים שני, שלישי ורביעי 9-11 במרץ

(פורים)

הספרייה תהיה סגורה!