פטור מארנונה לעסקים שנפגעו במשבר הקורונה

קובץ pdf