שכנים, שימו לב אם אני חסר/ה

שכנים, שימו לב אם אני חסר/ה