הארכה לתשלום ארנונה והמים/ביוב

לתושבים שלום,

בעקבות התפשטות הקורונה ולנוחות התושבים, החליטה המועצה לתת ארכה לתשלום הארנונה והמים/ ביוב, הצו החודשי עד 31.10.2020.

בברכת שנה טוב הובריאות איתנה
מועצה אזורית גן רווה