הצבת ניידת בדיקות קורונה

הצבת ניידת בדיקות קורונה עבור תושבי מועצה אזורית גן רווה