הודעה על פתיחתה מחדש של הספרייה לאחר הסגר

הודעה על פתיחתה של הספרייה כרגיל