הקרנת הסרט גשם בעיניים על הסופרת דבורה עומר

הקרנת הסרט גשם בעיניים על הסופרת דבורה עומר