דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי 2/2020 מנהלת מחלקת רווחה

תאור המשרה:  מנהלת מחלקת רווחה,עו"ס לפי חוק הסעד- סדרי דין ,יתרון גם לחוק נוער.

היקף : 100% דרגה: ז' – ה'

דירוג : עו"ס

דרישות סף מחייבות :

בעל/ת תואר אקדמי בעבודה סוציאלית שנרכש בארץ ומוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.

בוגר/ת קורס ובעל/ת תעודה מוכרת על ידי משרד הרווחה בתחום סדרי דין בענייני קטינים,עדיפות גם לחוק נוער, חולי נפש ונעדרים או עו"ס אשר מתחייב/ת לצאת לקורס במועד עתידי ידוע בטווח שאינו עולה על שנתיים מיום הצבת העו"ס בתקן יעודי.

ניסיון : של 3 שנים לפחות בעבודה סוציאלית.

דרישות מיוחדות : בעל/ת מינוי משרד הרווחה והשירותים החברתיים כעובד סוצאלי לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים חולי נפש ונעדרים) התשט"ו – 1955 עדיפות גם לחוק הנוער.

דרישות התפקיד ופרטים מלאים למשרה ניתן לעיין באתר המועצה http://www.ganrave.org.il/

יש להגיש קורות חיים עד לתאריך 9/7/2020 בשעה 12:00 למזכירות המועצה האזורית גן רוה בעיינות לידי סופי תורג'מן.         

שלמה אלימלך
ראש המועצה

לצפייה בקובץ המצורף למכרז