דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 16/2021: למפעיל ומדריך לחדר הכושר במועצה

מסמכי מכרז מתוקנים >

תשומת לב המציעים לכך כי נערכו שינויים בפרק ובנספחי הביטוח.

יש להגיש את ההצעות למכרז על גבי המסמכים המתוקנים בלבד.

לצפייה בקובץ המצורף למכרז