דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 12/2021:להפעלת חוג אומנויות לחימה לילדים

מסמכי מכרז מתוקנים >

תשומת לב המציעים לכך כי נערכו שינויים בפרק ובנספחי הביטוח.

יש להגיש את ההצעות למכרז על גבי המסמכים המתוקנים בלבד.

לצפייה בקובץ המצורף למכרז