רשימת חברי הועדה לאיכות הסביבה
  • אריאל עשירי- יו"ר
  • מלניק דביר
  • נועם אוקס