המחלקה לשירותים חברתיים פועלת למען רווחתם האישית והקהילתית של כל תושבי המועצה, בכל מעגלי החיים מלידה עד זיקנה. כל תושב זכאי להסתייע בשרותי המחלקה בהתאם להנחיות משרד הרווחה, חוקי המדינה ומדיניות המועצה.

המחלקה לשירותים חברתיים נותנת מענה  לתושבי המועצה בתחומים הבאים:

  • שירותי פרט ומשפחה
  • שירותים לילדים ונוער
  • שירותים לאזרחים ותיקים
  • שירותים לאנשים בעלי מוגבלויות וצרכים מיוחדים
  • שירותים עפ״י חוק (סדרי דין, חוק נוער, חוק החוסים)
  • עבודה קהילתית בשגרה ובחירום

פרטים ליצירת קשר

שם תפקיד טלפון שלוחה דוא"ל
אופירה קיפרמן מנהלת המחלקה 08-9408230 228 [email protected]
גאולה לוי  עובדת זכאות 08-9408230 271