דלג לתוכן העמוד

הודעה על מתן תוקף של פסק דין להסדר פשרה שגובש במסגרת תובענה ייצוגית

בהתאם לפסק הדין של בית המשפט הנכבד מודיעה המועצה האזורית גן רוה לציבור כי במסגרת פיצוי שנקבע בהסדר פשרה בתובענה ייצוגית מס' ת"צ 70353-11-16 תקיים המועצה פעילות חינוכית בנושא קיימות בדגש על שמירה על הסביבה החופית במוסדות החינוך במועצה בשנות הלימודים תשפ"א-תשפ"ב בסכום שלא יפחת מ - 135,000 ₪.