ייעודה של מחלקת הנוער הוא בפיתוח וטיפוח מסגרות חינוכיות חברתיות לילדים ובני נוער במועצה. מחלקת הנוער אחראית על כל מערך הפעילות הבלתי פורמאלית לנוער במועצה הכולל את פעילות תנועות הנוער, עידוד יוזמת וארגון אירועים ופעילויות שונות לכלל ילדי המועצה. מחלקת הנוער מטפלת בילדים ובני נוער בגן רוה: כ- 1000 ילדים ונוער מכיתות א'-יב'.

עבודת מחלקת הנוער נעשית בשני מישורים עיקריים
  • חיזוק פעילות תנועות הנוער במועצה.
  • יצירת מסגרות פעילות המשלימות לפעילות היישובית והתנועתית.

תנועות נוער
בגן רוה שלוש תנועות נוער: הצופים, השומר הצעיר ובני המושבים.
מחלקת הנוער רואה בתנועות הנוער קרקע להעצמת נוער מנהיג ומעורב. אנו מאמינים כי השייכות לתנועת הנוער מעניקה לבן הנוער את האפשרות להתנסות ולחוות מנהיגות, הובלה, חשיבה ביקורתית וכמובן מפתחת את הכישורים החברתיים.
 
תפקידי המחלקה כוללים
לעצב חזון לעבודה עם בני הנוער בגן רוה, ולהגדיר מטרות ויעדים בהתאם. לקבוע מדיניות, סדרי עדיפויות ותחומי פעילות, בהתאם לסעיף הקודם. לבנות תכנית עבודה שנתית, המוכוונת להשגת המטרות, והמשלבת את פעילויות תנועות הנוער והפעילות היישובית השונות המתקיימות. לאתר כוח אדם מתאים לעבודה עם בני הנוער. לרכז, להכשיר ולהוביל את צוות מדריכי הנוער, כקבוצה, ובאופן פרטני. לייצג את ענייני הנוער בפני גורמים שונים במועצה ומחוצה לה
 
 
פרטים ליצירה קשר
שם תפקיד טלפון שלוחה דוא"ל
עדי פורר מנהלת מחלקת חינוך 08-9408230 248 [email protected]