להלן רשימת הפרוטוקולים של מליאת המועצה:

טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול תאריך קבצי הפרוטוקולים
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 9/22 28/12/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 8/22 28/12/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7/22 23/11/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6/22 21/09/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3/22 10/04/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2/22 10/04/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1/22 24/03/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 9/21 29/12/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 10/21 29/12/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 8/21 03/11/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7/21 30/06/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6/21 30/06/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5/21 30/06/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5/22 15/06/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4/22 15/06/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 17/14 24/06/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 16/14 24/06/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 15/14 27/05/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 14/14 30/03/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 13/2014 31/12/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 12/2014 31/12/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 9/2014 21/09/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 10/2014 21/09/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 8/2014 29/06/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7/2014 29/06/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5/2014 01/06/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3/2013 30/03/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2/2014 30/03/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2/2014 30/03/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1/2014 30/03/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2/2014 09/02/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1/2014 09/02/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 51 05/12/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 50 29/09/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 49 21/07/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 47 29/05/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 01/05/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 46 21/03/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 45 23/01/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 44 23/01/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 43 31/12/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 42 29/11/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 41 29/11/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 40 29/11/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 37 08/08/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 36 10/06/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 35 04/04/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 19/2010 29/11/2010