ביטויים התנהגותיים של ילדים במצוקה - כיצד להגיב

התמודדות מערכת החינוך עם אלימות תלמידים

אלימות בבית הספר – איך מזהים, כיצד מתמודדים ויוצרים אקלים מיטבי

גילויי תוקפנות בקרב ילדים - אסתר קבלסון

המלצה‏ לשינוי‏ שם‏ בית‏ הספר‏ הממלכתי‏ אזורי‏ גן ‏רוה‏ לע"ש יצחק‏ נבון

יצחק נבון - נשיא של העם

על סדר היום- יצחק נבון

העמותה להנצחת יצחק נבון

 

מפגש הנהגה מוסדית יוני 2018 ביה"ס גן רווה

ישיבת ועדת חינוך מאי 2018

סיכום שנת הלימודים תשע"ח

מכתב למשרד החינוך 2018

מערכת‏ חינוך ‏גן‏ רוה‏ תשע"ח - תקציר תמונת ‏מצב

מכתב להורים בנושא אלימות

עת הדעת הצעת מחיר - גן רווה

הצעה לקונספט בית ספרי עבור ביה"ס גן-רווה

תוכנית טיפוח פני ביה"ס גן רווה 2017

סיכום שנה הנהגה מוסדית 2017-2018

הועדה לשיפור וטיפוח חזות ביה"ס גן רווה

תגבור אנגלית ומתמטיקה 2018

קייטנת קיץ בית ספר 2018

פירוט ילדי מעונות, גנים וצהרונים

עמותה להנצחת מורשת הנשיא החמישי יצחק נבון

 

מכתב התנצלות לשמוליק מימון

ישיבת ועדת חינוך נובמבר 2017

ועדת חינוך 9.11.2017 מפגש 1 תשע"ח

פירוט ילדי מעונות, גנים וצהרונים

תכנית חשיבה מחשובית ליסודי גן רווה 2017

הצעה לתוכנית רב שנתית בחשיבה מחשובית למועצת גן רווה

הצעה לחשיבה מחשובית לכתות ג'

מצגת ועדת חינוך אפריל 2017

 

מכינה קדם צבאית למנהיגות סביבתית בכפר הנוער עיינות

ישיבת ועדת חינוך אוגוסט 2016

מכינה קדם צבאית למנהיגות ירוקה בכפר הנוער עיינות - גן רווה

ביה"ס "גן רווה" תשע"ז ועדת חינוך 30.8.2016

ישיבת ועדת חינוך 2017 תשע"ז

 

מכתב הצטיינות מטעם משרד החינוך לבית הספר עיינות 

מכתב הצטיינות מטעם משרד החינולת לבית הספר ברנר

מצגת ביה"ס האזורי "גן רווה" שנה"ל תשע"ז ועדת חינוך 30.8.2016

מצגת מכינה קדם צבאית במועצת גן רווה

בית ספר בטבע סיכום תשע"ו

בית ספר גן רווה סיכום תשע"ו

תכנית נסיעה בטוחה - ביה"ס הממלכתי אזורי "גן-רווה" >>

שיתופי פעולה בקהילה – שנת הלימודים תשע"ו ביה"ס הממלכתי אזורי "גן-רווה" >>

אגרת לסיכום מחצית א תשע"ו - שנת הלימודים תשע"ו ביה"ס הממלכתי אזורי "גן-רווה" >>

עיתון ביה"ס הממלכתי אזורי "גן רווה" >>

בית הספר היסודי גן רווה תשע"ו - מצגת לוועדת חינוך >>

למידה באמצעות פרויקטים --  מהשתלמויות להפעלה >>

מאמרים על למידה באמצעות פרויקטים -- PBL >>

מצגת ביהס לטבע - ועדת חינוך פברואר 2016 >>

מצגת כפר הנוער עיינות - ועדת חינוך פברואר 2016 >>

תכנית עבודה לשיפור אקלים חינוכי תשע"ו >>

תשקיף זכאות לבגרות בגן רוה תשעא-תשע"ה >>

 

מערכת החינוך תשעד >>

ביה"ס בטבע תשעד >>

ביה"ס גן-רווה תשעד >>

בית ספר יסודי גן רווה>>

חוברת לקראת פרס החינוך הישובי >>

תכנית אב לחינוך

 

מצגת- סיור לספרד >>

מצגת- מרכז תגבור ולמידה >>

סיכום חצי שנתי תש"ע >>

מצגת- דו"ח מסכם >>

תקציר תוכנית אב לחינוך >>

הצעה לפורטל חינוכי בגן רוה >>

תוכנית אב לחינוך ולתרבות הפנאי >>

 

 

חזון חינוכי-ישובי >>

חידושי רפורמת אופק חדש >>

כיתה חכמה- לוח חכם >>

סיור ועדת חינוך בכפר הנוער עיינות >>

סיור ועדת חינוך בתיכון ברנר >>

ועדת הנחות- סיכום ישיבה >>

בית ספר בטב"ע-חינוך מיוחד >>

סיכום שנה 2014 ביה"ס בטבע >>

סיכום שנה 2014 ביה"ס אזורי גן רווה >>

 

 

מצבת תלמידים במערכת החינוך 
גן רוה תשע"ה>
>

הערכות בית הספר גן רוה לשנה"ל 
תשע"ה >>

מכתב הצטרפות לפרויקט התקשוב 
של משרד החינוך >>

מצגת תוכנית התקשוב הלאומית-דוגמאות >>

פרוטוקול ישיבת ועדת מחשוב >>

סיור לספרד היהודית >>

שורשים ושבילים בספרד היהודית >>

מצגת שורשים ושבילים >>

 

ביהס בטבע - מצגת-  שילוב ותעסוקה >>

ביהס גן רוה - מסגרות חינוכיות וחברתיות בבית ספר - תשע"ה >>