רשימת גנים
שם הגן גלאים מיקום גננת טלפון בגן
שקד טרום טרום 3-4   מועצה ארית דמידיאנו 08-9407129
דקל טרום, טרום 3-4   מועצה שירן רפאל 073-2378763
אלה טרום, טרום 3-4 מועצה גל אלדר 08-6583279
אורן טרום חובה 4 מועצה בוארון יריב אפרת 08-9301618
אלון טרום חובה 4 מועצה אלקובי גלית 08-9301618
רימון טרום חובה 4 מועצה מיכל בן דוד 08-6583235
ארז חובה 5 מועצה טסה אפרת 08-9407681
תמר חובה 5 מועצה שולמית ברזן נייסי 08-9407043
שיטה חובה 5 מועצה הלר אירם דגנית 073-2378764
הדס טרום+חובה ח.מ מועצה ענת מלכה 08-9403226
פרחים טרום+חובה  4-5 פלמחים נעמה יעקב 03-9432417  
גורים  טרום טרום פלמחים בהלול עירית 03-9432417  
חרוב טרום+חובה   3-4 פלמחים אורית גלזמן מנחם 03-9538395