מטרת השירות הפסיכולוגי החינוכי הוא להעניק ליווי וייעוץ למוסדות החינוך בכל התחומים הקשורים באבחון לקויות, המלצות הטיפול המערכתי בשיבוץ הולם וסיוע בקידום הסתגלותם התקינה של התלמידים במסגרות החינוכיות השונות.
עובדי השירות הפסיכולוגי הם עובדי הרשות ומהווים חלק מהמערך החינוכי ובתוקף תפקידם הם שותפים בוועדות השונות ובכלל זה וועדות השמה, וועדות שיבוץ וועדת שילוב וכו'
 
הפנייה לפסיכולוג החינוכי נעשית ברוב המקרים דרך המסגרת החינוכית באמצעות הגננ/ת, מנהל/ת בית הספר, יועצ/ת בית הספר או גורם אחר מהצוות החינוכי שבבית הספר. השירות פסיכולוגי ייעוצי במשרד החינוך מהווה את הסמכות המקצועית לשירות הפסיכולוגי ייעוצי ברשויות. השירות מבצע הערכות פסיכולוגיות אך ורק בפנייה מצד המסגרות החינוכיות ועפ"י שיקול דעת וקביעת סדר עדיפות מקצועי.
השירות הפסיכולוגי במועצה, מנוהל ע"י ד"ר יעקב יבלון והוא כולל פסיכולוגים