ילדי המועצה האזורית גן רווה לומדים בבית הספר התיכון ברנר בקיבוץ גבעת ברנר,  בי"ס ברנר הוא תיכון מקיף ארבע שנתי )ט' י"בבו לומדים תלמידים מישובי המועצות האזוריות הבאות: ברנר, גדרות, גן רווה, גזר. ביה"ס ממוקם ליד חצרו של קיבוץ גבעת ברנר ובשנה"ל תשע"ג לומדים בו כ- 1100 תלמידים.
כל התלמידים בביה"ס לומדים את אותה התוכנית לבגרות: כל מקצועות החובה ושני מקצועות בחירה בהיקף 5 יח"ל. בביה"ס מגוון מקצועות בחירה בכל תחומי הלמידה: מדעים מדויקים, מדעי הרוח, מדעי החברה והאמנויות. תוכניות מיוחדות למצטיינים קיימות בביה"ס או בשיתוף פעולה עם מכון וייצמןכל התלמידים לומדים חמישה ימים בשבוע ומחויבים ב"מחויבות אישית" נתינה ותרומה בקהילה אליה הם משתייכים, בתחומי החקלאות, התעשייה, ההדרכה, החינוך, הסיוע לנזקקים וכדומה.

פעילות בית הספר תומכת בקידום הערכים הכלולים בחזון  בית הספר:
 
1. חינוך ערכי הומאניסטי
2. זהות יהודית ישראלית:
3 . פיתוח החשיבה וההשכלה
4 . פיתוח מיומנויות
5 . ליווי לימודי חינוכי אישי
6 . אקלים חברתי ולימודי
7 . חינוך למעורבות אזרחית וקהילתית:
 
בבית הספר התיכון ברנר לומדים 268 תלמידים מישובי המועצה גן רווה
 
אתר בית הספר התיכון ברנר:
http://www.orianit.edu-negev.gov.il/brenner/sites/homepage/brenner/