לוח חופשות בגני הילדים  לשנה"ל תשע"ט 2018-2019

פתיחת שנת הלימודים:

הלימודים בגני הילדים, בבתי הספר היסודיים, בבתי הספר העל יסודיים ובכיתות י"ג-י"ד יתחילו ביום ראשון, כ"ב באלול התשע"ח, 2.9.2018.

סיום שנת הלימודים:

בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים תסתיים השנה ביום ראשון, כ"ז בסיוון התשע"ט, 30.6.2019.

מועד

ימים

תאריך לועזי

תאריך עברי

חזרה ללימודים

ראש השנה

ראשון- שלישי

9-11.9.2018

כ"ט באלול תשע"ח- ב' בתשרי התשע"ט

12.9.2018

יום הכיפורים

שלישי- רביעי

18-19.9.2018

ט'-י בתשרי התשע"ט

20.9.2018

סוכות

ראשון- שלישי

23.9-2.10.18

י"ד בתשרי- כ"ג בתשרי התשע"ט

3.10.2018

חנוכה

שלישי- שני

4-10.12.18

כ"ו בכסלו- ב' בטבת התשע"ט

11.12.18

פורים

רביעי-שישי

20-22.3.2019

י"ג- ט"ו באדר ב התשע"ט

24.3.2019

פסח

חמישי-שבת

11-27.4.2019

ו'-כ"ב בניסן התשע"ט

28.4.2019

יום העצמאות

(הוקדם)

חמישי

9.5.2019

ד' באייר

10.5.2019

ל"ג בעומר

חמישי

23.5.2019

י"ח באייר התשע"ט

24.5.2019

שבועות

שבת-שני

8-10.6.2018

ה'-ז' בסיון התשע"ט

11.6.2019