תפקידיו של קצין ביקור סדיר  היא לוודא את יישומו של חוק חינוך חובה, קצין הביקור הסדיר צריך להבטיח  את לימודיהם הסדירים של כלל התלמידים במערכת החינוך במסגרות גיל החובה  מגיל 5 ועד גיל 18.
קצין ביקור סדיר פועל  על בסיס ההנחיות של משרד תפקידיו כוללים בין היתר:
  • מניעת נשירת תלמידים ממערכת החינוך,
  • איתור תלמידים בעלי מאפייני נשירה סמויה.
  • איתור תלמידים נושרים והחזרתם למעגל החיים הבית ספרי במהירות המרבית.
  • ייעוץ וסיוע בחיפוש אחר מסגרות מתאימות לתלמידים
לשם ביצוע עבודתו, נעזר הקב"ס במידע  מתוך קשר עם גורמי חינוך ברשות וקבלת דיווח על תלמידים שאינם משובצים במסגרות חינוך, הקב"ס נמצא בקשר קבוע עם יועצות ביה"ס ומפקחים, לפי הצורך, מתאם את הטיפול בתלמידים שהופנו אליו עקב סיכון נשירה וביקור בלתי סדיר. מערך הביקור הסדיר ומניעת הנשירה פועל תוך שילוב מידע אמין בזמן אמת, עם ראייה כוללת, על הקהילה בכלל ועל מערכת החינוך בפרט, וראייה ממוקדת על התלמיד בסיכון נשירה.