החינוך הוא גורם מרכזי בעיצובה של קהילה וחברה, החינוך מקנה את תחושת השייכות, האחריות ההדדית והמחויבות לפרט ולכלל. מחלקת החינוך במועצה פועלת על מנת להביא לידי ביטוי את כל הערכים החינוכיים, החברתיים והקהילתיים שלאורם פועלת המועצה. מערכת החינוך במועצה, מבוססת על ערכי השוויון וקידום המצוינות.

מתוך הכרה בחשיבות החינוך, מעמידה המועצה את החינוך בראש סדרי העדיפויות הן במסגרות החינוך הפורמאלי והן במסגרות החינוך הבלתי פורמאלי.
את התוצאה להשקעה הרבה בחינוך, ניתן לראות  הן בהישגי התלמידים, הן ברוח ההתנדבות לפעילות קהילתית והן בנתוני הגיוס האיכותי לצה"ל. במערך החינוכי במועצה, משולבים השירות הפסיכולוגי,  ביקור סדיר, החינוך הקדם יסודי ובכלל זה מעונות היום, החינוך היסודי והחינוך העל יסודי.
 

מחלקת החינוך - תחומי אחראיות וטיפול:


יצירת התנאים והאפשרויות לצמיחה והתפתחות, מוסדות החינוך
 1. הפעלת חוק חינוך חובה וחוק החינוך המיוחד ביישוב.
 2. תיאום מקצועי בין המועצה לגורמים השונים המעורבים בעשייה החינוכית
 3. הפעלת מערך ההיסעים
 4. הענקת שירותים פסיכולוגיים ושירותי ייעוץ חינוכי
 5. קידום, פתוח וייזום של פרויקטים חינוכיים.
 6. עידוד אקלים חינוכי מיטבי וטיפוח ההון האנושי של מערכת החינוך.
 7. ייצוג מערכת החינוך בפני גורמי חוץ.
 8. תיאום לביצוע תהליכים ותוכניות מעברים בין שכבות הגיל השונות.
 9. קידום המערכת ויצירת התשתית הנדרשת לחתירה ליעדים המתחייבים מהתפיסה החינוכית

מספרים ונתונים לשנת הלימודים תשע"ה:

 • מערך החינוך הקדם יסודי של המועצה, כולל:
3 מעונות עם 58 ילדים מגיל 1/2 שנה ועד גיל 3.
10 גנים  עם 250 ילדים מגיל 3 ועד גיל 6.
3 צהרונים הפועלים מסיום הפעילות בגנים ועד השעה 17:00.
 •  מערך החינוך היסודי כולל:
בית הספר היסודי גן רווה מכיתה א' ועד כיתהח'.,
בית הספר מונה בשנה זו 690 תלמידים מתוכם 93 תלמידי כיתה א' שפוקדים את בית הספר זו השנה הראשונה.
בית הספר "בטבע" – בית ספר לחינוך מיוחד המונה בשנה זו 74 תלמידים
 • מערך החינוך העל יסודי כולל:
תיכון אזורי ברנר בקיבוץ גבעת ברנר מכיתה י' ועד כיתה יב'
268 תלמידים מיישובי המועצה לומדים בבית הספר.

למעבר לעמוד הנחיות התביעה במקרה של תאונת תלמיד לחץ כאן.
(באתר יש את מספרי הטלפון, תנאי הפוליסה, והנחיות כלליות במקרה של תביעה.)

 
פרטים ליצירת קשר
שם תפקיד טלפון שלוחה דוא"ל
קארין גזלה מנהלת מחלקת חינוך 08-9408230 240 [email protected]
יהודית שיטרית רישום 08-9408230 243 [email protected]