להלן קבצים ופרוטוקולים בנושא ועדה חקלאית במועצה גן רווה:
 
טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול תאריך קבצי הפרוטוקולים
פרוטוקול ועדת ועדת חקלאית מס' 1 30/09/2014