להלן קבצים ופרוטוקולים בנושא ועדה לאיכות הסביבה במועצה גן רווה:
 
טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול תאריך קבצי הפרוטוקולים
פרוטוקול ועדת ועדה לאיכות הסביבה מס' 1 26/03/2014