שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז: מכרז מספר 22/2021: מנהלת מח' רווחה קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 25/11/2021 תאריך סגירת המכרז: 20/12/2021

עבור לארכיון המכרזים