שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז: מכרז פומבי (דו-שלבי) מס' 03/2021: למתן שירותי חשבות שכר עבור המועצה קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 08/06/2021 תאריך סגירת המכרז: 06/07/2021

עבור לארכיון המכרזים