דלג לתוכן העמוד

מכרזים ודרושים

חיצוני

מספר שם המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
1 מכרז פומבי מס' 20/2020: למתן שירותי אספקה, הצבה ותחזוקה של כלי אצירה לפסולת אריזות קרטון ופינוי תכו 2020-10-09 2020-11-15
2 מכרז פומבי מס' 21 /2020: למתן שירותי תחזוקת מכלי אצירה לפסולת אריזות פלסטיק ופינוי תכולתם למיחזור מו 2020-10-09 2020-11-15

פנימי

אין פנימי להצגה
ארכיון מכרזים